# Câu hỏi 1: Theo quy định hiện hành để tham gia các công tác đấu thầu, xét thầu và lựa chọn nhà thầu phải có chứng chỉ hành nghề, điều kiện cấp, thi chứng chỉ hành nghề. Đối với cán bộ phòng TCKH thực hiện công tác thẩm định HSMT, thẩm định kết quả đánh giá lựa chọn nhà thầu có cần chứng chỉ gì không?

Trả lời: Không em nhé. Công chức, viên chức làm thẩm định là thực hiện nhiệm vụ, không phải chứng chỉ nhé. Vấn đề này quy định ở Thông tư nào đó hướng dẫn về đào tạo của Bộ Kế hoạch đầu tư, bạn ra mục văn bản tìm đọc lại nhé 🙂

# Câu hỏi 2: Ôn thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu tại GXD có bao đậu bao đỗ không?

Trả lời: Không bạn nhé. Đến với GXD bạn phải học thật, thi thật. Hơn nữa Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và đầu tư họ tổ chức thi rất nghiêm, không có chuyện bao đậu bao đỗ đâu. Ôn thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu tại GXD, kết quả các kỳ thi trước đỗ rất cao, thường từ 95-98%, có những khóa thi đỗ 100%.

# Câu hỏi 3: Tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu em có thể tải ở đâu?

Trả lời: Tài liệu phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề được chia sẻ ngay trên trang này. Bạn cứ đọc các tình huống trên trang, làm các câu hỏi trắc nghiệm là OK. Ngoài ra khi ôn thi tại GXD các thầy / cô sẽ cung cấp thêm tư liệu, khi tham gia tại GXD bạn được tặng 1 Khóa học ôn thi trắc nghiệm trên trang https://gxd.edu.vn để luyện thi.

... còn tiếp

Last Updated: 6/8/2021, 11:18:39 PM