CƠ SỞ DỮ LIỆU SỐ PHẦN MỀM ĐẤU THẦU GXD
Phát triển và duy trì bởi Công ty CP Giá Xây Dựng (GXD)
Địa chỉ: 124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

👉 Bạn kích chuột hoặc chạm tay vào tên văn bản để mở ra đọc, tra cứu di chuyển qua các điều khoản với mục lục ở bên trái.

👉 Thích nhất là các văn bản có mục lục, có link tham chiếu, chạm vào là nội dung hiện ra rất nhanh. Không cần phải mang cả cặp tài liệu dày cộp nữa, cài vào điện thoại, tất cả trên 1 ngón tay của bạn.

👉 Nếu dùng máy bạn dùng tổ hợp Ctrl+F và gõ từ khóa để tìm kiếm nội dung. Nếu dùng Mobi bạn để ý nút điều hướng mở mục lục ở phía trên bên trái. Nếu có bất kỳ ý gì để làm hệ thống hay hơn bạn đừng ngại gửi cho tác giả Nguyễn Thế Anh nhé.

# I. Hệ thống văn bản pháp luật về đấu thầu xây lắp

Stt Tên văn bản Hiệu lực thi hành Tình trạng
1 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội 01/01/2024 Còn hiệu lực
2 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 27/02/2024 Còn hiệu lực
3 Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 15/02/2024 Hết hiệu lực 1 phần
4 Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu 18/02/2024 Còn hiệu lực
5 Thông tư số 05/2024/TT-BKHĐT ngày 19/04/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định về quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 19/04/2024 Còn hiệu lực
6 Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 26/04/2024 Còn hiệu lực
7 Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu 15/06/2024 Sắp hiệu lực
8 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật nhà ở, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự 01/03/2022 Còn hiệu lực
9 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội Quy định về lựa chọn nhà thầu 01/07/2014 Hết hiệu lực
10 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 15/8/2014 Hết hiệu lực
11 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 01/08/2022 Hết hiệu lực
12 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020) 01/01/2021 Còn hiệu lực
13 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019 01/01/2020 Còn hiệu lực
14 Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 (Luật PPP) 01/01/2021 Còn hiệu lực
15 Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 20/04/2020 Còn hiệu lực
16 Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn 15/04/2015 Hết hiệu lực
17 Thông tư số 05/2021/TT-BQP ngày 12/01/2021 của Bộ Quốc phòng Quy định một số nội dung về lựa chọn nhà thầu trong phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng 01/03/2021 Còn hiệu lực
18 Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia 01/09/2020 Hết hiệu lực
19 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 01/03/2018 Hết hiệu lực
20 Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 01/09/2019 Hết hiệu lực
21 Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/06/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa 01/08/2015 Hết hiệu lực
22 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu 10/12/2015 Hết hiệu lực
23 Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/07/2016 của Bộ Kế hoạch đầu tư Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu 09/06/2016 Còn hiệu lực
24 Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư Quy định chi tiết về mẫu HSYC đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh 22/12/2015 Hết hiệu lực
25 Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu 15/02/2016 Còn hiệu lực
26 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng. 01/02/2020 Hết hiệu lực
27 Dự thảo thông tư mới về đấu thầu Quy định về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Sắp ban hành
28 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 03/03/2021 Còn hiệu lực
29 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (thay thế Nghị định 68/2019/NĐ-CP) 09/02/2021 Còn hiệu lực
30 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công 06/04/2020 Còn hiệu lực
31 Nghị định 28/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương pháp đối tác công tư 26/03/2021 Còn hiệu lực
32 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng + Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP 15/06/2015
01/04/2021
Còn hiệu lực
33 Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng 01/05/2016 Còn hiệu lực
34 Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng 01/05/2016 Còn hiệu lực
35 Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình 01/05/2016 Còn hiệu lực
36 Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng 20/02/2017 Còn hiệu lực
37 Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT ngày 26/07/2016 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) 01/10/2016 Còn hiệu lực
38 Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT ngày 30/09/2021 của Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu 01/10/2016 Hết hiệu lực
39 Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp 01/07/2015 Hết hiệu lực
40 Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công Còn hiệu lực
41 Thông báo số 3307/TB-TTKQH ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Tổng Thư ký Quốc hội, Quốc hội khóa XV về Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải thích quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật Đầu tư công (tại Phiên họp thứ 29, tháng 01/2024). Còn hiệu lực

# II. Hệ thống văn bản pháp luật về đấu thầu mua sắm hàng hóa

Stt Tên văn bản Hiệu lực thi hành Tình trạng
1 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội 01/01/2024 Còn hiệu lực
2 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 27/02/2024 Còn hiệu lực
3 Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 15/02/2024 Còn hiệu lực
4 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 15/8/2014 Hết hiệu lực
5 Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/06/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa 01/08/2015 Hết hiệu lực
6 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu 10/12/2015 Hết hiệu lực
7 Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư Quy định chi tiết về mẫu HSYC đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh 22/12/2015 Còn hiệu lực
8 Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu 15/01/2016 Còn hiệu lực
9 Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu 15/02/2016 Còn hiệu lực
10 Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT ngày 26/07/2016 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) 15/11/2016 Còn hiệu lực
11 Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29/09/2016 của Bộ kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn 01/12/2016 Hết hiệu lực
12 Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính về danh mục tài sản mua sắm thường xuyên cấp quốc gia 10/04/2016 Còn hiệu lực
13 Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung 10/04/2016 Còn hiệu lực
14 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 16/05/2016 Còn hiệu lực
15 Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/05/2016 của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập 01/07/2016 Còn hiệu lực
16 Thông tư số 05/2021/TT-BQP ngày 12/01/2021 của Bộ Quốc phòng Quy định một số nội dung về lựa chọn nhà thầu trong phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng 01/03/2021 Còn hiệu lực
17 Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia 01/09/2020 Hết hiệu lực
18 Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 01/09/2019 Hết hiệu lực
19 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 01/03/2018 Hết hiệu lực
20 Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/07/2016 của Bộ Kế hoạch đầu tư Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu 09/06/2016 Còn hiệu lực
21 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng 01/02/2020 Hết hiệu lực
22 Dự thảo thông tư mới về đấu thầu Quy định về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Sắp ban hành
23 Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT ngày 26/07/2016 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) 01/10/2016 Còn hiệu lực
24 Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/07/2019 của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập 01/10/2016 Còn hiệu lực
25 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu 22/05/2019 Hết hiệu lực

# III. Hệ văn bản pháp luật về đấu thầu dịch vụ tư vấn

Stt Tên văn bản Hiệu lực thi hành Tình trạng
1 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội 01/01/2024 Còn hiệu lực
2 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 27/02/2024 Còn hiệu lực
3 Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 15/02/2024 Còn hiệu lực
4 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 20/04/2020 Còn hiệu lực
5 Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn 15/04/2015 Hết hiệu lực
6 Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luất đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 05/11/2020 Hết hiệu lực
7 Thông tư số 05/2021/TT-BQP ngày 12/01/2021 của Bộ Quốc phòng Quy định một số nội dung về lựa chọn nhà thầu trong phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng 01/03/2021 Còn hiệu lực
8 Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia 01/09/2020 Hết hiệu lực
9 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 01/03/2018 Hết hiệu lực
10 Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 01/09/2019 Hết hiệu lực
11 Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp 01/07/2015 Hết hiệu lực
12 Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/06/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa 01/08/2015 Hết hiệu lực
13 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu 10/12/2015 Hết hiệu lực
14 Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/07/2016 của Bộ Kế hoạch đầu tư Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu 09/06/2016 Còn hiệu lực
15 Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư Quy định chi tiết về mẫu HSYC đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh 22/12/2015 Còn hiệu lực
16 Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu 15/02/2016 Còn hiệu lực
17 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng. 01/02/2020 Hết hiệu lực
18 Dự thảo thông tư mới về đấu thầu Quy định về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Sắp ban hành
19 Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT ngày 26/07/2016 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) 01/10/2016 Còn hiệu lực

# IV. Hệ thống văn bản đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

Stt Tên văn bản Hiệu lực thi hành Tình trạng
1 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 26/11/2013 của Quốc hội Quy định về lựa chọn nhà thầu 01/07/2014 Còn hiệu lực
2 Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 (Luật PPP) 01/01/2021 Còn hiệu lực
3 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 15/8/2014 Hết hiệu lực
4 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luất đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 05/11/2020 Còn hiệu lực
5 Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luất đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 05/11/2020 Hết hiệu lực
6 Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất 06/02/2017 Còn hiệu lực
7 Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24/08/2020 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 24/08/2020 Còn hiệu lực
8 Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất 01/01/2022 Còn hiệu lực

# V. Hệ thống văn bản đấu thầu dịch vụ phi tư vấn

Stt Tên văn bản Hiệu lực thi hành Tình trạng
1 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội 01/01/2024 Còn hiệu lực
2 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 27/02/2024 Còn hiệu lực
3 Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 15/02/2024 Còn hiệu lực
4 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 15/8/2014 Hết hiệu lực
5 Thông tư số 21/2022/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 09 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len 20/11/2022 Còn hiệu lực
6 Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29/09/2016 của Bộ kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn 01/12/2016 Hết hiệu lực
  • Mọi góp ý, báo lỗi xin gửi email tới địa chỉ theanh@gxd.vn hoặc nhắn trực tiếp vào fb.com/tstheanh (opens new window)

  • Bất kỳ văn bản nào bạn dùng nhiều mà trên hệ thống chưa có hãy gửi file hoặc thông báo tới theanh@gxd.vn giúp chúng tôi bổ sung để bạn sử dụng cho thuận tiện.

Last Updated: 5/22/2024, 10:12:02 AM