CƠ SỞ DỮ LIỆU SỐ PHẦN MỀM ĐẤU THẦU GXD
Phát triển và duy trì bởi Công ty CP Giá Xây Dựng (GXD)
Địa chỉ: 124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

Bộ mẫu Hồ sơ dự thầu hoàn chỉnh để các bạn mới, các bạn sinh viên, những người trái ngành có thể hình dung ra để làm bộ hồ sơ dự thầu gồm những gì. GXD sử dụng kinh phí thu được từ phần mềm Dự thầu GXD và khóa học Lập hồ sơ dự thầu để duy trì server, nhân viên hỗ trợ và biên tập viên các bộ biểu mẫu để chia sẻ với các bạn. Hãy ủng hộ GXD nhé để phục vụ bạn hành nghề lâu dài.

  1. Nội dung hồ sơ dự thầu

  2. Đơn dự thầu

  3. Phụ lục đơn dự thầu

  4. Giá dự thầu (chính là file dùng phần mềm Dự thầu GXD + Excel để lập)

  5. Danh sách Hợp đồng thi công Nhà thầu thực hiện (show năng lực)

5A. Danh sách cán bộ chủ chốt

5B. Kê khai năng lực cán bộ

  1. Bảng kê khai công cụ, dụng cụ, máy móc thiết bị

7A. Bìa Biện pháp thi công (BPTC)

7B. Nội dung Biện pháp thi công công trình

7C. Bản vẽ Biện pháp thi công sơ bộ công trình

  1. Chia file theo cặp

  2. Bìa Hồ sơ dự thầu

Tùy từng công trình, có thể có thêm các tài liệu, hồ sơ khác. Nhìn vào danh sách trên bạn đã phần nào hình dung ra những gì trong bộ hồ sơ dự thầu rồi. Chúng tôi sẽ sớm gắn kèm file lên để các bạn có thể tải về xem tận mắt. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho các phần mềm và dịch vụ của GXD để chúng tôi có thể duy trì nguồn lực đưa tài liệu phục vụ công việc, học tập lên mạng chia sẻ với các bạn.

Last Updated: 6/21/2022, 7:41:09 PM